Jeg påtager mig gerne den fornemme opgave, at hjælpe dig med at nå dine mål.

Motivation er nøgleordet, men motivation er ikke bare motivation. Det bagvedliggende er dine faktiske værdier, og så handler det om at bryde dine tankemønstre. Når du vil opnå et andet resultat, skal du også gøre noget andet for at opnå det. Ansvaret for om du når dit mål, ligger kun i dine hænder, men jeg støtter dig hele vejen.

Forsiden

Bare i det tilfælde at du er kommet forbi af ren og skær nysgerrighed, så tilbyder jeg indsigt og sparring med udgangspunkt i NLP (Neuro-Linguistic Programming), social psykologi, behavioral economics og til dels filosofi.

reklame_1

Et af de centrale koncepter i f.eks. NLP er, at vi ikke interagerer direkte med vores omverden; vi interagerer med en generalisering af den. Det er ikke sikkert du tror på det. Det kan være du tror at der kun findes en objektiv virkelighed. Hvis det sidste skulle være tilfældet, hvordan kan to mennesker så have vidt forskellig hukommelse om den samme hændelse? Hvordan kan det være, at du ikke er opmærksom på dit ansigtsudtryk før jeg gør dig opmærksom på det?

Vi ser alle verden fra vores egen vinkel, subjektive opfattelser. Eftersom der er al for meget information til at vi kan håndtere det, så simplificerer og reducerer vi vores verdensbillede, og derfor også vores evne til rationelt at træffe beslutninger, sælge et budskab, forstå andre, kommunikere, se enkeltheder osv.


Mental træning, afdækning af tanke- og handle-mønstre er nogle af de underliggende elementer der med succes kan bearbejdes så vi langt bedre forstår, hvorfor vi som mennesker tænker og handler som vi gør. Hvornår har du sidst overvejet hvad det kan tilføre af værdi for netop dig eller dit team, at arbejde med disse ting? Det er aldrig for sent!

Så hvis du f.eks. har en personlig udfordring du gerne vil rykke på; styrket dine evner som f.eks. sælger eller chef; bedre forståelse for og indragelse af børn og unge som lærer; ruske op i dit team på arbejdspladsen? Ja, så er sandsynligheden for endnu bedre beslutninger,  resultater, mental ro og handlekraft betydelig større når vi sammen flytter dit fokus til det det hele handler om.

Fokus

Ansvar

I en af begrebets betydninger har du ansvar i forhold til andre mennesker, grupper og for naturen i kraft af, at du som menneske besidder en særlig magt f.eks. viden og handlemuligheder. Til daglig taler vi ikke meget om, hvordan dette ansvar skal forstås eller forvaltes, ej heller hvor vigtigt det er, at du tager ansvar for dig selv og dine tanker.

Tillid

Tiderne skifter, og vi bevæger os væk fra, at det at have en høj IQ ikke nødvendigvis er lig med en succesfuld karriere – det er snarere blevet tværtimod. Tillid er den vigtigste forudsætning for vækst i alle virksomheder og organisationer. Men det er også det vanskeligste at skabe, og det letteste at miste.

Læring

Først forstå, hvorfor du vil lære noget. Det er ikke nok at lære noget, fordi du føler, du er nødt til det eller det er hvad du gør som en del af dit job. Selv hvis du ikke tror, at din læring er tilsigtet og drives af dig er du nødt til at have et mål. Når du har besluttet at lære noget, vil du lære det, fordi du har valgt det.

Viden

Viden har altid været og vil forblive en eftertragtet vare. Tidligere kunne du holde på den og blive belønnet som specialist. I dag undgår man nærmest at samarbejde med folk, der holder på deres viden idet det er alt for dyrt og risikabelt at have én siddende, som ikke generøst deler ud af sin viden.

Så det at du tænker, kan både være virkelighed og drøm. Du ved det ikke. Så når du er en tænkende “ting”, så er grænser noget du opstiller og derfor også kan betænke anderledes. Det du drømmer eller måske oplever som faktisk virkelighed, er en uendelig vej af muligheder. Følg den vej, og når du er tilfreds er det ikke afgørende, hvorvidt det var en drøm eller ej.
Hillerød, Danmark