Kernen i at håndtere ændringer, fremdrift og det at komme i mål, er planlægning!

Uafhængigt af et givent projekts kompleksitet, så er der et beslutningsgrundlag og et ønsket udfald. Og uanset projektets prioritet, så kræver det seriøsitet, eksekvering, vedholdenhed og afslutning.

Planlægning Implementering
Forandring Mål og Afslutning

Effektivisering og Implementering

Jeg tror på, at de bedste resourcer er dem, der selv har arbejdet med de daglige rutiner på alle niveauer. Praktisk erfaring er essentiel i min teoretiske og metodiske tilgang.

Egenskaber

Forretningsorienteret sparringspartner med indsigt og erfaring i succesfuld lederskab, forandringsprojekter, intern salg, kundepleje og IT, hjælper med at opnå effektiv og værdiskabende opgaveløsning.

Fordele

Ansvarlig adfærd forbindes som regel med begrebet lederskab. At udøve styring af et projekt er at anvende styringsinstrumenter. Jeg udøver lederskab ved at anvende min person. Jeg lytter, observerer og påvirker.

Udbytte

Jeg opnår ønskede effekter dels gennem mit omfattende metodeapparat og erfaringer, dels ved at involvere og engagerer medarbejdere og interessenter i de konkrete effektiviseringsforløb.

Vilje

At sige det og ønske det, er ikke det samme som at ville det. Oprigtig handling og støtte fra Ledelsen er en forudsætning for, at viljen bliver synlig og ægte.

Ændring

Når du skal opnå noget andet, så er du også nødt til at gøre noget andet. Forbedringer sker kun gennem forandringer, og du skal derfor være åben for noget nyt og og ændre de vante tankemønstre.

Ejerskab

Når du skal have din organisation med dig, er det nødvendigt, tillidsfuldt, at inddrage medarbejderne. Gennem ejerskab kommer ansvar og potentialet for tilfredse kunder og bedre brand-værdi.

Grundtanke

Med undtagelse af læring, lederskab og emotionel intelligens, så er mit udgangspunkt, at alt andet er midlertidige forekomster.

Uanset hvilken disciplin, adfærd eller system vi ønsker at implementere, så er der tale om en ændring i en eller anden grad. Denne ændring vil medføre en forandring for en eller flere mennesker.

Vi kan kun måle en forbedring, hvis vi skaber en forandring. At bede nogen om at forbedre sig eller forbedre noget specifikt, kan altså kun lade sig gøre ved at tage beslutning om en forandring.

God Ledelse

God projektledelse er ikke alene et produkt af projektlederes indsats. Den bygger i høj grad også på, at ledelsen skaber rammer og kultur for projektvirke. Den ene del af rammerne er de retningslinier, procedurer, hjælpemidler, som gælder for og stilles til rådighed for projekterne.

Den anden del er ledelsens styring af projektporteføljen, af ressourcekapaciteten og af allokeringen af personer til projekter. Projektlederne har ansvaret for projekter, men de beføjelser, som er fornødne for at leve op til ansvaret er reelt hos de ledere, som beslutter projektmængde og -terminer i forhold til ressourcekapacitet, beslutter aktuel prioritering af projektindsats, beslutter allokering af medarbejdere.

Erkendelse

Kernen i at håndtere læring og forandring samt skabe fremdrift og det at komme i mål, er vilje og planlægning! Godt lederskab og god projektledelses-kunnen kan blive usynlig i et grundlæggende overbelastet og unødig turbulent miljø.

Organisationsformen er det, som er det særlige ved et projekt af enhver art. Vi skaber en organisation for en projektopgave, fordi der ikke allerede er en kendt, fungerende samarbejdsproces til den. På samme måde er det med forandringer i øvrigt. Organisationen er ofte blevet et usynligt system, som det kan være nødvendigt at udfordre.

Er jeg den du søger?

Kald mig gerne ambassadør eller intern sælger med fokus på forretningsværdi og kundeservice. Jeg forstår hvad der er på spil og genererer resultater. Jeg påtager mig opgaven med at skabe fokus på hele processen, sikrer en motiveret og engageret fremdrift og afslutter med det bedste udbytte.